W jakich przypadkach można unieważnić ślub kościelny? Jak szybko uzyskać unieważnienie ślubu kościelnego?

Kategoria: Partnerstwo i rodzinaW jakich przypadkach można unieważnić ślub kościelny? Jak szybko uzyskać unieważnienie ślubu kościelnego?
Laura, 33 lat asked 12 miesięcy ago

Witam,

Mój Partner ok. 4 lat temu uzyskał rozwód (niestety z orzeczeniem winy obu stron). Istnieją przesłanki do unieważnienia ślubu kościelnego (była żona zataiła fakt używania silnych lekarstw psychotropowych - przed zawarciem związku). Powodem zawarcia ślubu była ciąża, a nie związek uczuciowy - miłość. Ze strony mojego Partnera, jeśli chodzi o byłą to nie jest istotne, niejednokrotnie kłamała, prowokowała do kłótni. Czy fakt rozwodu z orzeczeniem winy wyklucza możliwość starania się o unieważnienie ślubu kościelnego? Proszę o pomoc w ustaleniu odpowiedzi. Pozdrawiam.

1 odpowiedzi
Katarzyna Socjolog answered 12 miesięcy ago

Droga Pani,

Unieważnienie małżeństwa w myśl przepisów prawa kanonicznego nie ma nic wspólnego z rozwodem w sądzie powszechnym, jaki otrzymał Pani partner. Prawo cywilne i kanoniczne to dwa odrębne porządki normatywne. Dlatego rozwód jaki otrzymał Pani partner nie ma wpływu na decyzję sadu metropolitalnego, orzekającego o unieważnieniu małżeństwa.

Pierwszym krokiem, wszczynającym postępowanie jest sporządzenie skargi o orzeczenie nieważności małżeństwa, którą należy skierować do właściwego miejscowo sądu kościelnego. Należy w niej wskazać przyczynę nieważności oraz fakty jakie za nią przemawiają, ewentualnie, dokumenty i proponowanych świadków z obu stron, którzy potwierdzą powołane w skardze fakty. Należy także załączyć dokładne adresy stron, oraz dane parafii w jakiej małżeństwo zostało zawarte. Dodatkowo należy dołączyć metrykę ślubu kościelnego, którą otrzymają państwo w parafii, gdzie zawarto związek małżeński. Pismo to należy złożyć w dwóch egzemplarzach.

Dokładne informacje na temat tej procedury można uzyskać w poradni sądu metropolitalnego najbliższego według miejsca Państwa zamieszkania podczas wyznaczonych dyżurów.

Pozdrawiam,