Co nam daje meldunek?

Kategoria: Partnerstwo i rodzinaCo nam daje meldunek?
KulistaSurykata asked 1 rok ago

Od dwóch lat mieszkam u wujka (brata mojego dziadka). Jest osobą samotną, nie ma ani żony ani dzieci. Z racji jego podeszłego wieku, naturalnym staje się pytanie kto w przyszłości odziedziczy mieszkanie. Zastanawiam się czy meldunek w tym mieszkaniu daje mi jakieś większe szanse do odziedziczenia go? Jeżeli mieszkanie otrzyma inny członek rodziny, do czego uprawnia mnie meldunek?

1 odpowiedzi
Katarzyna Socjolog answered 1 rok ago

Witam,

Meldunek jest kwestią czysto administracyjną, nie gwarantuje on prawa do lokalu i stanowi jedynie faktyczne potwierdzenie organu administracyjnego, że dana osoba przebywa pod wskazanym adresem. Dlatego sam meldunek w mieszkaniu Pańskiego wuja nie ma wpływu na kwestie przyszłego dziedziczenia mieszkania.

Według ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych z 1974 r., osoby przebywające na terenie RP podlegają obowiązkowi meldunkowemu, co oznacza konieczność zameldowania się w miejscu stałego pobytu (można mieć tylko jedno miejsce stałego pobytu). Czynności tej dokonuje się we właściwym dla nowego miejsca zamieszkania urzędzie gminy, przedstawiając zaświadczenie o wymeldowaniu się z poprzedniego miejsca pobytu stałego.

W przypadku gdy na skutek postępowania spadkowego po śmierci Pańskiego wuja mieszkanie przypadnie innemu członkowi Pańskiej rodziny, meldunek nie daje żadnej gwarancji, że nadal będzie mógł Pan przebywać w tym mieszkaniu. Zależy to bowiem wyłącznie od dobrej woli nowego właściciela, który może względem Pana jako osoby bezprawnie (bez posiadania tytułu prawnego) zajmującej lokal, wszcząć postępowanie eksmisyjne. Jeżeli ma Pan ze swoim wujkiem umowę najmu lokalu, to posiada Pan tytuł prawny do zamieszkiwania w lokalu do czasu upłynięcia okresu wynajmu lub do czasu skutecznego jej wypowiedzenia przez właściciela (wypowiedzenie powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie i określać przyczynę wypowiedzenia).

Pisze Pan, że Pana wuj nie ma ani żony ani dzieci, ale nic nie wiemy o reszcie krewnych – potencjalnych spadkobiercach, którzy mogą dziedziczyć zgodnie z ustawą. Nie możemy też wykluczyć, że Pański wuj rozporządzi swoim mieszkanie w testamencie na rzecz kogoś z rodziny lub spoza niej. Dlatego na podstawie podanych przez Pana informacji nie jesteśmy wstanie rozstrzygnąć, kto w przyszłości ma szanse na odziedziczenie mieszkania po Pańskim wuju.